Večer s umelcami v levickej synagóge

15.12.2018

     Dňa 14.12.2018 usporiadala Kresťanská policajná asociácia s podporou združenia Ježiš pre každého v levickej synagóge program s názvom "Večer s umelcami". V zaplnenej synagóge spríjemnili adventný večer drahým hosťom poetik, scenárista a jediná žijúca legenda medzi filmovými hercami 87-ročný Doc. Mgr. Art. Juraj Sarvaš, tenor štátnej opery v Banskej Bystrici  hosťujúci aj na iných scénach Dušan Šimo, klaviristka, speváčka s skladateľka arménskeho pôvodu Karin Sarkisjan. 

     Na pozvanie Kresťanskej policajnej asociácie sa na programe zúčastnili  takí vzácni hostia ako vicežupan Nitrianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Igor Éder, primátor mesta Levice a zároveň poslanec VÚC Nitra Ing. Ján Krtík, riaditeľ Ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR pplk. Mgr. Milan Petrula, dekan ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR pplk. PaedDr. ThLic. Ľudovít Spuchľák, kaplán Krajského riaditeľstva PZ Nitra mjr. PhDr. Štefan Bartko, zborový farár evanjelického cirkevného zboru a. v. Levice ThDr. Martin Riecky, senior reformovanej kresťanskej cirkvy Levice Gyula Kassai, kazateľ Apoštolskej cirkvi Levice František Dankovics a ďalší duchovní predstavitelia okolitých cirkví a starostovia okolitých obcí. Program moderoval viceprimátor mesta Levice a zároveň poslanec VÚC Nitra Csaba Tolnai, ktorý počas večera svojimi slovami navodzoval atmosféru adventného večera.

     Maestro Juraj Sarvaš svojím vekom nepotvrdil to, že čím starší, tak tým viac zabúdaš. Diváci prežili veľký umelecký zážitok z jeho prednesu hovorenej poézie a prózy, miestami so slzami v očiach. Maestro disponuje úžasným darom od Pána Boha. Počas večera ukázal, že je veľká legenda a zároveň veľmi pokorný človek, ktorého slová zostali určite v pamäti viacerých divákov a hostí.

     Tenor Dušan Šimo svojim spevom viacerých operetných skladieb vyvolal zimomriavky všetkým v levickej synagóge a potvrdil, že je právom uznávaný nielen na Slovensku, ale aj na viacerých scénach vo viacerých krajinách sveta.

     Karin Sarkisjan svojou hrou na klavíri, doprovodom tenora a zároveň spevom vošla do hĺbky duše ľudí, ktorý boli v ten večer v synagóge.

     Program ukončil maestro Juraj Sarvaš modlitbou od legendárneho básnika Martina Rázusa a odprevadil všetkých ľudí s odmäknutým srdiečkom do svojich príbytkov, aby to čo počuli počas večera preniesli aj do svojho každodenného života.

     Večer ukončilo malé pohostenie pozvaných hostí v priestoroch reštaurácie Tília, kde bol priestor na  rozhovory v priateľskej atmosfére.

     Ďakujeme Bohu za týchto umelcov a za to, že sme osobne mohli zažiť ich umelecké prejavy. 
     

     Tím Kresťanskej policajnej asociácie ďakuje všetkým ľuďom, ktorí nás podporovali nielen svojimi finančnými príspevkami, ale aj svojimi modlitbami počas roku 2018. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v novom roku 2019, keďže ste aj Vy súčasťou našej práce. 

     Zároveň Vám prajeme požehnané prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a veľa lásky, pokory, pokoja a Božieho požehnania v novom roku 2019.