Víkendový tábor "Otec a syn I." - Jabloňovce

30.04.2017

     eden z prvých táborov ,,Otcovia a synovia" sa uskutočnil počas víkendu od 28.4 do 30.4. 2017 v Jabloňovciach, okres Levice. Celkove sa na ňom zúčastnilo 20 osôb, nakoľko kapacita chaty viac neumožňovala. Tábor, ktorého zmyslom bolo nielen vnímanie Slova Božieho, ale aj snaha o posilnenie, či napravenie vzťahu medzi otcami a synmi, usporiadalo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR v spolupráci so Spoločenstvom pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii.

     Program začal v piatok podvečer, kedy sa Jpo zamyslení nad slovami Písma účastníci tábora zoznámili. Muži rozprávali, ako prežívali svoje detstvo a ako vnímali svojich otcov. Tiež hovorili o tom, kde vidia nedostatky vo výchove synov a uvedomili si chyby, ktoré vo výchove opakujú po svojich otcoch.Sobotný deň bol naplnený pochodom v lese, zlaňovaním, ako aj interaktívnymi hrami. V nich mali synovia so zaviazanými očami počúvať hlas svojich otcov a nasledovať ich pri hľadaní ukrytých predmetov. Následne sa úlohy vymenili. Hier na vzájomné spoznávanie sa a postupné budovanie dôvery postupne pribúdalo. Po večernej opekačke, mali otcovia možnosť spoznať vzťahy, ktoré boli medzi mužmi a synmi v starovekej Sparte. Počas prezentácie padlo množstvo otázok. Vrátane tej, prečo sme sa v súčasnej spoločnosti odklonili od pôvodného a osvedčeného modelu odovzdávania skúseností a učenia sa mladších od starších.

     V priebehu tábora bolo úplne samozrejmé, že aj keď jeho účastníci tábora prišli z rôznych konfesií, že sa v jednote, bez problémov pridávali k modlitbám a čítaniu Slova. ,,Toto je prvý raz, čo som počul svojho syna sa nahlas modliť," takéto a podobné vety padali na adresu juniorov - a otcovia boli na nich patrične hrdí. O to spokojnejší boli Jaroslav Macek a Marian Bielik zo Spoločenstva pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii (KPA), animátor Vojtech Sirkovský, ako aj predstavitelia ekumenickej pastoračnej služby.

     Nedeľné služby Božie, ktoré viedol priamo na chate generálny duchovný Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR plukovník Marian Bodolló, boli prirodzeným vyvrcholením trojdňového stretnutia. Na záver došlo k jednomyseľnej zhode zopakovať si prospešné, poučné, zaujímavé a zároveň zábavné podujatie otcov a synov opäť na jeseň.