Bohoslužby za obete dopravných nehôd v kostole EC AV Vrbovce

17.11.2019

                                  

     V tretiu novembrovú nedeľu na celom svete spomíname na tých, ktorí stratili svoje životy pri dopravných nehodách.

     Hlavná pietna spomienka na obete dopravných nehôd sa uskutočnila v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši. Duchovní úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR organizovali pietne spomienky aj na viacerých miestach na Slovensku: pre východné Slovensko to bol Starý cintorín v Kežmarku, pre južné Slovensko sa spomienka organizovala v reformovanom kostole v Rožňave a pre západné Slovensko bol dejiskom spomienky evanjelický kostol vo Vrbovciach.

Už tradične sa táto spomienka organizuje aj v evanjelickom cirkevnom zbore vo Vrbovciach po piatykrát.
     Úvodné slová spomienky patrili bratovi seniorovi Myjavského seniorátu a zároveň zborovému farárovi CZ Vrbovce Miroslavovi Hvožďarovi. Prítomných privítala sestra policajná duchovná Júlia Štofanová. Prítomní na spomienke boli profesionálni aj dobrovoľní hasiči, policajti a záchranári, hostia aj domáci členovia cirkevného zboru. Sestra policajná duchovná celú pietnu spomienku viedla a prihovorila sa slovom Božím z Listu apoštola Pavla Rímskym 8,32:Ten, ktorý nešetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko? Podelila sa aj so svojou osobnou skúsenosťou pri pomoci pri tragickej nehode pri Nitre a nakoniec prečítala štatistiky a policajné záznamy z dopravných nehôd z tohto roku.
     Do liturgie pietnej spomienky sa zapojil aj policajný duchovný Milan Bartko a dojemnú báseň predniesla Natália Plešová, počas ktorej ju odprevádzal kantor Milan Trizuliak.
Po chvíli ticha za obete dopravných nehôd sa do programu pietnej spomienky rozozvučali sirény pri kostole stojacich policajných a hasičských áut, čo navodilo autentickú atmosféru.
Zhromaždenie pokračovalo spoločným obedom v zborovom dome vedľa kostola. Modlitbou pred obedom poslúžil emeritný generálny biskup Július Filo. Domáci zborový farár Miroslav Hvožďara sa prihovoril a poďakoval všetkým prítomným za ich obetavú a starostlivú prácu. Slovo postupne odovzdal aj pánovi starostovi obci Vrbovce Dušanovi Eliášovi, členovi dobrovoľných hasičov Vrbovce. Spoločenstvu sa prihovorili aj riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Pezinku Emil Moťovský, a tiež riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Novom Meste nad Váhom Mário Jamriška ako aj riaditeľ Krajského operačného strediska v Trnave Ľubomír Vričan.
     Svojou prítomnosťou pietnu spomienku podporili aj bratia Jaroslav Macek a Marián Bielik, policajti z Krajského dopravného inšpektorátu v Nitre a zároveň vedúci pracovníci Kresťanskej policajnej asociácie z Čajkova, ktorí pozdravili všetkých prítomných.
     Všetci prítomní sa zhodli na jedno, že opatrnosti na cestách nie je nikdy dosť, a máme si byť jedni druhým príkladom na cestách. Dodržiavať predpisy, zapnúť si bezpečnostný pás, správať sa ohľaduplne k ostatným účastníkom cestnej premávky. A to platí nielen pre šoférov, ale aj pre chodcov a všetkých účastníkov cestnej premávky.