Výročie vzniku Ordinariátu OS a OZ SR

12.03.2016

    Na základe osobného pozvania ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka sa naše spoločenstvo SPKHP zúčastnilo dňa 10. 3. 2016 na oslave 10. výročia konsekrácie katedrály OS a OZ SR sv. Šebastiána. Po sv. omši, ktorá bola duchovným vyvrcholením oslavy, sme sa zúčastnili na recepcii usporiadanej v priestoroch akadémie PZ. Tu bola vytvorená veľmi dobrá atmosféra na rozhovory a vzájomné spoznávanie sa ľudí slúžiacich v polícii, justičnej a väzenskej stráži a armáde. Pre naše spoločenstvo bola táto udalosť veľkým povzbudením do ďalšej práce a veríme, že z týchto stretnutí vzídu projekty, ktoré budú pomáhať našim kolegom pri ich každodennej práci, ako aj šíreniu dobrého mena polície u širokej verejnosti.

     Tu sme sa prvý krát stretli s pedagógom ZVaJS kpt. Mgr. Michalom Libantom, (prvý z ľava).