Vznik - SPKHP (KPA)

10.10.2015

     Dňa 9. - 11. 10. 2015 sa v Leviciach uskutočnil verejný seminár, ktorého účelom bolo neformálne prediskutovanie možností a spôsobov vnášania a prežívania kresťanských hodnôt u ľudí pracujúcich v policajnom zbore, služobnom pomere a v súvisiacich oblastiach.

     Na seminári sa zúčastnili zástupcovia kresťanských organizácií zo zahraničia, a to prezident organizácie Christliche Polizeivereinigung Schweiz, p. Felix Ceccato, ktorý dal aj impulz na takéto stretnutie, zástupca organizácie Christliche Polizeivereinigung Austria p. Herbert Hofbauer, zástupca Vikariátu OS a OZ SR PhDr. Štefan Bartko a predseda NOZP p. Vojtech Klučarovský. Na seminári sa zúčastnili okrem činných policajtov aj radoví občania, ktorých daná téma oslovila.

Hlavný program, ktorý sa uskutočnil dňa 10. 10. 2015 otvoril riaditeľ občianskeho združenia Ježiš Pre Každého (JPK) p. Ing. Ondrej Garaj, ktorý bol organizátorom stretnutia a ktorý na úvod seminára prečítal pozdravný list od Kresťanskej policajnej asociácie z Českej republiky. 

     Následne odprezentovali svoje príspevky p. Felix Ceccato, p. PhDr. Štefan Bartko, p. Vojtech Klučarovský a Ing. Ondrej Garaj, ktorý ozrejmil význam a dôležitosť takejto aktivity, hlavne v spolupráci s pastoračnou službou v polícii a v organizovaní duchovných podujatí pre policajtov, ako i pre širokú verejnosť za účelom zvyšovania dôveryhodnosti polície a šírenia dobrého mena polície.

     Jedným zo záverov seminára bolo konštatovanie, že policajt je v prvom rade človek, ktorý potrebuje pomôcť hlavne v zložitých životných situáciách, preto je potrebné, aby sa zo skupiny policajtov, ktorá dovtedy pracovala s kresťanskými hodnotami neformálne, stalo formálne spoločenstvo. Nakoľko naši švajčiarki kolegovia potrebovali na Slovnensku formálne zastrešeného partnera, tak tomuto formálnemu zastrešeniu nám pomohol NOZP, ktorý pre túto aktivitu vytvoril priestor v rámci svojej štruktúry. Na základe tejto pomoci vzniklo Spoločenstvo pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii (SPKHP), neskôr KPA, ktorej riaditeľom sa stal Mgr. Jaroslav Macek. 

    Spoločenstvo bolo hneď aj uznané prezidentom Felixom Ceccatom ako oficiálny partner CPV Schweiz a boli mu otvorené dvere k policajným kresťanským organizáciám v rámci celého sveta.