Za múrmi žalára – Leopoldov

10.04.2016

     Na pozvanie pedagóga Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Leopoldov, kpt. Mgr. Michala Libanta (ďalej len Michal), som dňa 2. 4. 2016 absolvoval, ako člen SPKHP evanjelizačné popoludnie za bránami naozaj najstráženejšieho žalára na Slovensku. S Michalom sme sa spoznali na recepcii po synode, na ktorú naše SPKHP pozval ordinár OS a OZ SR, Mons. František Rábek.

     Vážnosť miesta, kde sme sa dostali sme si uvedomili už pred dverami do protitureckej pevnosti, ktorou leopoldovská väznica je a to nehovorím o následných kontrolách a množstve dverí, ktoré sa pred nami otvárali a zatvárali. Keď k tomu prirátam úzke chodby, umelé osvetlenie a permanentné vnútorné napätie, naozaj obdivujem kolegov z väzenskej stráže, že dokážu na takomto mieste pracovať.

     Evanjelizačné popoludnie hudobne sprevádzala kapela Bétel z Hlohovca. V kinosále väznice nás už čakalo biblické spoločenstvo, cca 10 odsúdených (fakt výzorom, ale aj skutkami ťažkých väzňov), ktorí nás srdečne privítali a sprevádzali nás piesňami o Ježišovi až do chvíle, kým chalani z Bételu nerozložili svoju aparatúru. Medzi tým do sály prišlo aj cca 100 odsúdených. Mal som rôzne pocity pri pohľade na nich, a keď som zistil, že účasť na tejto akcii nemali povinnú, ale dobrovoľnú a navyše mohli vykonávať iné aktivity, tak som nechápal...

     Program trval asi 3,5 hodiny, odsúdení spontánne tlieskali, dokonca stáli a chválili Boha s rukami nad hlavou, bolo na nich naozaj vidieť, že sa radujú. Medzi piesňami zazneli aj tri krátke svedectvá. Celý program viedol Michal a pre svojich kolegov (referentov), ktorých tam bolo dosť, musí byť asi riadnou výzvou. Pán Boh má z toho chlapa riadnu radosť.

     Z celého popoludnia sme boli povzbudení a hlavne z toho, že Boh môže konať aj na takomto mieste a naozaj stačí, ak sa obráti jeden človek a môže z toho vzniknúť veľké Božie dielo.