Zlo menom komunizmus a viera v Boha

04.01.2020


          Dňa 04.01.2020 o 17.00 hod v kostole Evanjelickej a. v. cirkevného zboru Levice organizovala Kresťanská policajná asociácia Slovensko, v spolupráci s Evanjelickou a. v. cirkevného zboru Levice prednášku s témou Zlo menom kumunizmus a viera v Boha. Na prednáške sa zúčastnil kresťanský psychológ Dr. Ľubomír Lacho, ktorý vyštudoval klinickú a forenznú psychológiu. Po ukončení štúdia pracoval 15 rokov ako klinický psychológ vo Fakultnej nemocnici v Bratislave. Okrem toho sa venoval výskumu a súdno-znaleckej činnosti. Pred pádom komunizmu mu štát skonfiškoval majetok a spolu s rodinou bol z Československa vyhostený. Usadil sa v Spojených štátoch amerických, kde 15 rokov vykonával súkromnú poradenskú prax. V súčasnosti pôsobí na Slovensku ako kresťanský poradca. Dr. Lacho je spoluzakladateľom kresťanského FM vysielania Rádia7, predsedom správnej rady TWR média a Rádia7 a zakladateľom podporovaného bývania pre zdravotne ťažko postihnutých s názvom "Svetlo domova". V neposlednom rade sa venuje filantropii a prednáškovej činnosti.

          Na úvod prítomných privítali, člen Kresťanskej policajnej asociácie Slovensko a zborový farár Martin Riecky z Evanjelického a. v. cirkevného zboru Levice. Dr. Lacho sa na prednáške podelil s prítomnými o svedectvo o tom, ako ho počas kumunistického režimu za vieru v Boha prenasledovala tajná služba komunistického režimu Štátna bezpečnosť a tiež uviedol svedectvo ako bol uväznený za vieru v Boha vo väznici Leopoldov. Počas prednášky podrobne popísal trpkú osobnú skúsenosť s minulým režimom a tiež, ako bol vyhostený pred nežnou revolúciou do USA.  Počas prestávky bolo umožnené prítomným napísať otázky, na ktoré Dr. Ľubomír Lacho neskôr odpovedal. Celá prednáška bola poučná a zároveň obohacujúca o nový rozmer vnímania existencie pána Boha v živote kresťana. Po prednáške si prítomní mohli zakúpiť audioknihu s názvom Kroky viery, ktorú vydal pán Dr. Ľubomír Lacho. Po prednáške sme sa na pozvanie zborového farára Martina Rieckeho presunuli na večeru do blízkej reštaurácie, kde sme sa mohli spoznať s Dr. Ľubomírom Lachom aj treochu bližšie.

        Kresťanská policajná asociácia úprimne ďakuje zborovému farárovi Evanjelickej a. v. cirkevného zboru Levice Martinovi Rieckemu a členom cirkevného zboru za milé prijatie a spoluprácu počas prednášky a tiež veľká vďaka patrí pánu Bohu, že nám poslal prednášajúceho Dr. Ľubomíra Lacha do Levíc, aby sa prišiel podeliť o svoj príbeh, ktorý prežil počas prenasledovania za vieru v Boha v období komunistického režimu.

        Na záver, by som citoval pána Dr. Lacha: "Vážte si slobodu a nedopustite, aby sa doba komustického režimu zopakovala... !!!"

( KPA )