17. výročie synody OS a OZ SR

05.03.2020

     Dňa 5.marca 2020 o 16.00 hod. sa v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave - Krasňanoch pri príležitosti 17. výročia vzniku Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky uskutočnila slávnostná bohoslužba, na ktorej sa na pozvanie ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka zúčastnili okrem ministra obrany, rektorky akadémie PZ aj iní predstavitelia zložiek ministerstva vnútra, ministerstva financií a ministerstva spravodlivosti .

     Následne po ukončení slávnostnej bohoslužby sme sa presunuli do priestorov Akadémie Policajného zboru, kde nám počas recepcie bola udelená medaila sv. Michala III. stupňa za zásluhy o duchovnú službu veriacim v OS a OZ SR. Medailu nám udelil plk. PaedDr. Jozef Paluba, biskupský víkár - riaditeľ Vikariátu Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

     Všetko, čo robíme sa v prvom rade snažíme robiť na slávu Božiu a takéto ocenenie si ako aktívni policajti veľmi ceníme a je pre nás povzbudením do ďalších aktivít.