Bohoslužby I., v Horši a v Čajkove

02.11.2016

     V nedeľu dňa 30.10. 2016 o 08.30 hod., sme sa na pozvanie evanjelického farára Mgr. Martina Rieckeho zúčastnili bohoslužieb v malom kostolíku v obci Horša. Bohoslužbu celebroval generálny duchovný ÚEP OS a OZ SR plk. ThDr. Marián Bodolló. V kostolíku bolo vzhľadom na jeho priestory všetko veľmi bezprostredné a vytvorila sa tam priam rodinná atmosféra. Po skončení bohoslužby sme sa presunuli do Čajkova.

     V Čajkove sa o 10.30 hod. začala sv. omša, ktorá bola slúžená za policajtov, ich rodiny a za policajtov, ktorí zahynuli pri výkone služby. Sv. omšu celebroval ordinár Ordinariátu OS a OZ SR Mons. František Rábek, spolu s biskupským vikárom plk. Mons. Františkom Bartošom, policajným kaplánom mjr. PhDr. Štefanom Bartkom a duchovným farnosti Mgr. Emilom Václavom. Po sv. omši sme sa poďakovali pánovi biskupovi a to aj v mene domácich farníkov za to, že prijal pozvanie do Čajkova a následne sme sa aj s hosťami presunuli na faru, kde bolo prichystané malé občerstvenie.

     Týmto dňom sme zároveň oslávili aj prvé výročie vzniku nášho spoločenstva SPKHP. Našim veľkým želaním je, aby sa tento deň zopakoval aj o rok a vznikla tak pekná tradícia, ktorá bude na povzbudenie policajtom, ale aj širokej verejnosti.