Ekumenická bohoslužba za príslušníkov OS a OZ SR - IV. ročník

14.06.2024

     Dňa 14.06.2024 v čase o 17.30 hod Kresťanská policajná asociácia zorganizovala na levickej Kalvárii Ekumenickú bohoslužbu za príslušníkov Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR a ich rodiny.

     Tieto bohoslužby viedol generálny duchovný Ústredia Ekumenickej a pastoračnej služby Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR plk. Viktor Sabo za prítomnosti biskupského vikára Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR, zaradený na Ministerstve vnútra SR plk. Jozefa Palubu.

     Na uvedenej bohoslužbe sme s radosťou privítali aj ďalších duchovných a to riaditeľa Ekumenickej a pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR plk. Milana Petrulu, kaplána Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených borov SR, zaradený na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Nitre plk. Františka Bartoša, duchovného Ekumenickej a pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR, zaradený na Akadémii PZ Bratislava mjr. Milana Bartka, kaplána Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených borov SR, zaradeného na Vojenskom útvare Levice por. Jána Lehockého, kaplána Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených borov SR, zaradeného vo Vojenskom výcvikovom centre Lešť por. Tomáša Kuníka, zborového farára Evanjelickej cirkvi a. v. Levice Martina Rieckeho, zborovú farárku Evanjelickej cirkvi a. v. Hontianska Vrbica Zuzanu Moncoľovú, seniorku Hontianskeho seniorátu Hanu Peničkovú, kazateľa Reformovanej cirkvi Levice Gyullu Kassai, kazateľku Reformovanej cirkvi Levice Tímeu Kassai, kazateľa Bratskej jednoty baptistov Dušana Uhrina, zborového kazateľa Cirkvi Bratskej Levice Miroslava Haszicsa, farára rímskokatolíckej cirkvi z farnosti Zbrojníky Martina Madasseryho, zborový dozorca Evanjelickej cirkvi a. v. Levice Martin Drdoš.

Bohoslužby mali nasledovný program:

 • na začiatku uvedenej bohoslužby pozdravil prítomných Marián Bielik a Viktor Sabo
 • pokračovalo sa v piesni ES č. 568,
 • modlitby chvál a vďaky v podaní Milana Petrulu, Františka Bartoša,
 • modlitby vyznanie hriechov odzneli z úst Martina Rieckeho, Dušana Uhrina, Miroslava Haszicsa,
 • biblický text čítali Ján Lehocký, Milan Bartko,
 • pokračovalo sa v piesni ES č. 343,
 • homílie, biblické zamyslenie Jozefa Palubu, Viktora Saba,
 • vyznanie viery v podaní Zuzany Moncoľovej,
 • potvrdenie lásky v podaní Timey Kassai, Gyulu Kassai,
 • pokračovalo sa v piesni ES č. 645,
 • príhovorné modlitby v podaní Martina Madasseryho, Milana Bartka, Milana Petrulu,
 • modlitba pánova v podaní Milana Petrulu,
 • Litánie za jednotu kresťanov v podaní Mariána Bielika, Jaroslava Maceka,
 • Požehnanie na záver všetkým zúčastnením dal Jozef Paluba, Viktor Sabo,
 • Bohoslužby ukončila pieseň ES č. 456.

     Po  bohoslužbe sa všetci zúčastnení presunuli občerstviť na dvor cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. Levice nachádzajúceho sa na ul. Československej armády 18/A v Leviciach, kde si všetci až do neskorého večera v príjemnej priateľskej atmosfére vychutnali guláš, ktorí pripravili odborníci na túto špecialitu  Jarko Čimbora a Maťko Grobař.

    Z celého srdca ďakujeme pánu Bohu, že umožnil aj tento rok, aby sme spolu s prítomnými z rôznych kresťanských denominácií mohli spolu chváliť jeho meno a ďakujeme všetkým podporovateľom, ktorí prispeli k tomu, aby tieto bohoslužby mohli byť zorganizované.

     Modlíme sa za jednotu kresťanov a za to, aby láska prevládala každý deň v živote každého z nás.