Ekumenická bohoslužba za príslušníkov OS a OZ SR, IV. ročník

10.06.2024