Koncert Sima a ESPÉ v levickej synagóge

24.01.2016

     Koncert, plánovaný na 23.1. 2016 o 16.00 hod. v Levickej synagóge je už za nami. Sme radi, že na koncert prišli aj kolegovia z našich radov. Veríme, že čas strávený pri počúvaní dobrej hudby a slova, v podaní Simi Martausovej a kapely ESPÉ, bol pre nich povzbudením, pre ich súkromný život a plnenie každodenných pracovných povinností. Týmto sa chceme všetkým kolegom, ktorí si našli čas a navštívili synagógu poďakovať.

     Samozrejme, veľká vďaka patrí aj širokej verejnosti, za hojnú účasť na tejto akcii a veríme, že touto aktivitou sme prispeli okrem prežitia príjemného večera, stráveného medzi ľuďmi s otvoreným srdcom, aj k šíreniu dobrého mena polície.

     Reakcie ľudí po koncerte nás utvrdili v tom, že cesta viery v Boha, ktorou sme sa vybrali je správna, čo potvrdzujú aj naše každodenné skúsenosti.

     Pre tých, ktorí sa nemohli tejto akcie zúčastniť a pre tých, ktorí si radi pripomenú atmosféru koncertu pripájame pár fotografií.

     Ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí toto dielo podporili a ktorí podporujú aj aktivity S.P.K.H.P., ktoré v blízkej budúcnosti pripravujeme.