"LETO NA HRADE II." a medzinárodná konferencia KPA

11.06.2016

     Máme za sebou dátum 04. 06. 2016, kedy naše SPKHP usporiadalo medzinárodnú konferenciu policajtov, ktorí vnímajú kresťanské hodnoty ako pozitívny prínos pre svoju náročnú prácu. Samotná konferencia prebehla v Leviciach v priestoroch reštaurácie Biela hus a bola spojená s pracovným obedom. Nakoľko naše spoločenstvo chce ísť cestou otužovania aj rodinných vzťahov, tak sa podľa možnosti, konferencie zúčastnili aj rodinní príslušníci policajtov a hostí.

     Konferencie sa zo zahraničia zúčastnili policajný dôstojník Federálneho úradu pre medzinárodnú bezpečnosť Švajčiarska a prezident CPV Schweiz Felix Ceccato, prezident CPV Austria Herbert Hofbauer, prezident Gefährdetenhilfe Schweiz Werner Burkhard. Na konferenciu boli pozvaní aj policajti z kresťanských asociácií Českej republiky a Maďarskej republiky, ktorí sa však z dôvodu pracovných povinností dostaviť nemohli.

     Na konferenciu ďalej prijali pozvanie zástupca ordinariátu OS a OZ kaplán KR PZ Nitra PhDr. Štefan Bartko, z Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV Mgr. Milan Petrula, zo ZVJS pedagóg ÚnVTOS Leopoldov Mgr. Michal Libant a samozrejme naši kolegovia policajti.

     Konferencia sa niesla vo veľmi priateľskom duchu, pričom zazneli slová a svedectvá, ktoré boli povzbudením do ďalšej policajnej práce. Po konferencii sme sa všetci premiestnili na nádvorie Levického hradu, kde program pokračoval festivalom Leto na hrade. Počasie nám trochu nevyšlo, čo odradilo najmä časť širokej verejnosti, ale nakoniec, keď sme sa dozvedeli, aké prietrže mračien, spojené so záplavami boli prakticky v každom smere za hradbami hradu sme pochopili, že sme mali veľmi dobré počasie.

     Na amfiteátri riaditeľ SPKHP Mgr. Jaroslav Macek privítal účastníkov a hostí a odovzdal mikrofón moderátorovi podujatia Ing. Csabovi Tolnaiovi, ktorý nás veľmi fundovane sprevádzal celým programom festivalu. V programe za zahraničných hostí vystúpil prezident CPV Schweiz Felix Ceccato a po ňom postupne študenti cirkevného GSV Levice, kapela GODKNOWS, Heartbeat, Pavol Strežo so slovom o odpustení a prijatí, Lámačské chvály a na záver programu dostal slovo opäť Felix Ceccato. Celý program uzatvoril Jaroslav Macek poďakovaním všetkým, ktorí sa festivalu zúčastnili alebo ho akýmkoľvek spôsobom podporili.

     Na záver konštatujeme, že konferencia ako aj festival boli veľmi dobre prijaté tak u kolegov, ako aj širokej verejnosti a my ako SPKHP urobíme všetko preto, aby sme usporiadali aj v poradí už III. ročník tohto festivalu v roku 2017. Osobitné ďakujeme vyslovujeme tlmočníkom, ktorí nás sprevádzali celým dvojdňovým programom - manželom Štefanovi a Majke Zomborským a občianskemu združeniu JPK. Nakoniec všetkým, ktorí za nami stoja a podporujú toto dielo posielame veľké ďakujeme. Samozrejme ešte pár fotiek...