Novoročné požehnanie

16.01.2019

Komentár pána viceprimátora mesta Levice Csabu Tolnaia

     Dnešná nesmierne milá a vzácna návšteva dvoch duchovných z Rímskokatolíckej cirkvi a z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania ( ECAV), sprevádzaná priateľmi z Kresťanskej policajnej asociácie. Obaja duchovní nám potvrdili túžbu cirkví pomôcť samospráve mesta. Takisto nás ubezpečili o svojich modlitbách za naše mesto Levice.

     Tešíme sa toľkej láskavej priazni! Ich veľké gesto si nesmierne vážim obzvlášť preto, že verím na silu modlitby.
                                 Ďakujem Ján Kraus, Martin Riecky, Marián Bielik Jaroslav Macek