Požehnanie posypovej soli - Levice a Nitra

30.11.2015

     V dňoch 24. 11. 2015 a 30. 11. 2015 bola kaplánom KR PZ Nitra, PhDr. Štefanom Bartkom požehnaná posypová soľ, ktorá je naskladnená v strediskách Regionálnej správy a údržby ciest Levice a Nitra. Posypová soľ je pripravená na použitie na našich cestách v prípade nepriaznivého počasia. Soľ ako materiál ovplyvňuje všetko na čo pôsobí, preto riaditeľ SPKHP Mgr. Jaroslav Macek navrhol túto aktivitu požehnania posypovej soli nášmu ordinárovi OS a OZ SR, Mons. Františkovi Rábekovi, ktorý ju uvítal. Doposiaľ sa požehnalo bezmála 500 ton tohto materiálu. Tejto udalosti sa zúčastnili členovia SPKHP, riaditelia stredísk, ako aj niektorí zamestnanci týchto stredísk.

     Požehnanie soli bolo zúčastnenými prijaté veľmi pozitívne a takáto aktivita zo strany policajtov bola pre zamestnancov stredísk príjemným prekvapením a priaznivo ovplyvnila ich pohľad na políciu. Riaditeľom stredísk, bol pri tejto príležitosti darovaný, riaditeľom SPKHP, obrázok sv. archanjela Michala - patróna policajtov.

     Dňa 7. 12. 2015, je požehnanie posypovej soli naplánované aj v rámci mesta Prešov.

     Verím, že touto aktivitou prispejeme k zmene duchovnej atmosféry na našich cestách a k eliminovaniu negatívnych vplyvov na vodičov motorových vozidiel.