Požehnanie posypovej soli - Prešov

08.12.2015

     Dňa 07. 12. 2015 v areáli spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o., v Prešove bol požehnaný posypový materiál a posypová soľ svätenou vodou. Toto požehnanie vyslúžil kpt. PaedDr. Jozef Paluba policajný duchovný Ordinariátu OS a OZ SR z policajnej Farnosti sv. Juraja Prešov. Pri požehnaní boli prítomní aj p. Anton Rokošný, konateľ spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., so sídlom Pionierska 24, Prešov, Bc. Ján Vysocký, ktorý je poverený riadením kancelárie primátora mesta Prešov a mjr. Ing. Štefan Pecuch za Spoločenstvo pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii - NOZP, ktorý udalosť fotograficky zadokumentoval. 

     Pri tejto významnej udalosti bolo celkovo požehnaných 60 t posypovej soli a 800 t posypového materiálu. Za uskutočnenie tejto udalosti sa patrí vysloviť vďačnosť aj osobám, ktoré sa jej nemohli zúčastniť, a to riaditeľovi SPKHP npor. Mgr. Jaroslavovi Macekovi a jeho kolegom spolubratom, ktorí s iniciatívou uskutočnenia tejto udalosti prišli, ako aj primátorke mesta Prešov Ing. Andrei Turčanovej za jej ústretovosť pri organizácii tejto udalosti.